Обмен учебными материалами


Про заміну законного представника підозрюваногоМісто (сел.)________________«___»________20 ___ року

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________(зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;

____________________________________________________________________

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Враховуючи, що дії чи інтереси законного представника __________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціалибатьків (усиновлювачів) або опікунів чи піклувальників, інших повнолітніх близьких родичів, членів сім'ї, представників органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний)

суперечать інтересам особи, яку він представляє, керуючись ст. 44, 110 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Замінити__________________________________, який був залучений доучасті в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ рокуяк законний представник________________________________________________________

(прізвище, ініціали підозрюваного, який є неповнолітнім або визнаний у встановленому законом порядку недієздатним чи обмежено дієздатним)

на _________________________________________________________________,

(прізвище, ініціалибатьків (усиновлювачів) або опікунів чи піклувальників, інших повнолітніх близьких родичів, членів сім'ї, представників органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний)

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

З постановою ознайомлений, права і обов’язки мені роз’яснено:

«____» _______ 20__ року _____________ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище законного представника)

ПОСТАНОВА


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная